Aker ASA melder om et netto resultat fra videreført virksomhet på 111 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 245 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 0,58 kroner mot 2,14 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 215 millioner kroner, sammenlignet med 166 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 221 millioner kroner, mot 5 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 1.171 millioner kroner, sammenlignet med 1.485 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 18,4 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2011. Dette er 254,70 kroner per aksje og er på samme nivå som ved utgangen av 2010, men i andre kvartal 2011 er det utbetalt et utbytte på 10 kroner per aksje.Her er og