I andre kvartal 2011 fikk Zoncolan, hvor investor Riulf Rustad er styreleder, et resultat før skatt på 6,16 millioner kroner, mot et negativt resultat på 3,69 millioner kroner for et år siden. Resultat etter skatt var identisk.Driftsresultatet endte på minus 2,6 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 1,5 millioner kroner året før.Zoncolan hadde i perioden driftsinntekter på 200.000 kroner, mot 310.000 kroner i andre kvartal 2010.- Ved utgangen av perioden er det styrets oppfatning at selskapet har en solid finansiell plattform med tilfredsstillende likviditet og egenkapital. Det er videre styrets oppfatning at man derfor vil kunne tåle ytterligere markedsnedgang godt, skriver Zoncolan i rapporten.