Salmar melder om et resultat etter skatt på minus 156,2 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 154,9 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 176 millioner kroner.Resultat per aksje ble minus 1,56 kroner, mot pluss 1,50 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 1,70 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble negativt med 218,7 millioner kroner, sammenlignet med pluss 204,9 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 239 millioner kroner.Driftsresultatet før justering av biomasse ble 112,0 millioner kroner, mot 173,4 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 215 millioner kroner. Verdijustering biomasse belaster regnskapet med 308,7 millioner kroner, mot ventet null.Driftsinntektene beløp seg til 681,7 millioner kroner, sammenlignet med 659,5 millioner kroner i 2. kvartal 2010. Analytikernes forventninger lå her på 769 millioner kroner.