SAS Gruppen melder om et resultat etter skatt på 551 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot minus 502 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 178 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,67 kroner, mot minus 1,76 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,54 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 729 millioner kroner, sammenlignet med minus 600 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 213 millioner kroner.Driftsresultatet ble 908 millioner kroner, mot minus 349 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 340 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 11.229 millioner kroner, sammenlignet med 9.979 millioner kroner i 2. kvartal 2010. Analytikernes forventninger lå her på 11.099 millioner kroner.