SEB Enskilda nedgraderer Norske Skog

SEB Enskilda nedgraderer Norske Skog og sager ned kursmålet med 60 prosent.

Sven Ombudstvedt, - Foto: Scanpix
Børs

TDN Finans melder at SEB Enskilda nedgraderer Norske Skog fra kjøp til hold, og kutter kursmålet fra 15 til 6 kroner.Resultatrapporten, som lå godt under forventningene, samt risikoaversjonen i markedet er hovedargumentene for nedgraderingen.SEB Enskilda mener de makroøkonomiske bekymringene overskygger det positive ved at selskapet har redusert sin finansielle risiko gjennom den seneste refinansieringen.SEB Enskilda venter nå et driftsunderskudd før ekstraordinære poster på 391 millioner kroner i 2011, fra tidligere 69, mens de fortsatt tror på positive driftsresultater i 2012 og 2013, selv om de er kuttet med mer enn 200 millioner kroner hvert år.