Fara har signert en ordre for supplering av utstyr for til eksisterende kunde Troms Fylke som opereres av Troms Fylkestrafikk. Ordren inkluderer nye validatorer slik at passasjeren kan bruke flere dører på bussen ved ombordstigning.Den totale ordreverdien på 5,7 millioner kroner, eksklusive mva.I tillegg vil Fara øke sine faste inntekter fra service og vedlikehold etter at leveransen er utført.