Sjeføkonom: Dagens tall kan skuffe markedet

Nordeas sjeføkonom Steinar Juel forteller hva du kan forvente deg av dagens økonomiske nyheter fra USA.

Steinar Juel. Foto: Ivan Kverme, Finansavisen.
Børs

I dagens rapport fra Nordea forteller sjeføkonom Steinar Juel hva vi kan forvente oss av dagens økonomiske nyheter.- I dag vil markedet være mest opptatt av de amerikanske indikatorene ISM for tjenesteytende næringer og av sysselsettingstallene fra datasentralen ADP. ADP-tallene korrelerer over tid godt med de offisielle nonfarm payrolls-tallene for privat sektor. Men enkeltmåneder kan avvikene være store, sier Juel.- I juni viste for eksempel ADP langt høyere sysselsettingsvekst enn det nonfarm payrolls gjorde. Likevel, får vi et klart svakere tall i dag enn de 100.000 som ventes av konsensus må en regne med negative markedsreaksjoner fordi det vil senke forventningene til fredagens nonfarm payrolls, sier Juel.- Vårt anslag for nonfarm payrolls er i utgangspunktet lavere enn konsensus, så vi blir ikke veldig overrasket om dagens ADP-tall skuffer. Det høye junitallet kan i tillegg gjøre at julitallet blir ekstra lavt, sier sjeføkonomen.- Markedet pleier ikke å være så opptatt av ISM-indeksen (amerikansk innkjøpssjefsindeks) for tjenesteytende næringer fordi den stort sett bare gjenspeiler det som har skjedd med detaljomsetningen de foregående måneder, sier Juel.- Men så på vakt markedet nå er mot negative amerikanske nyheter må en regne med at et svakere tall enn de 53,7 som ventes vil gi reaksjoner. Markedet vil også se på underindeksen for sysselsetting. Den har periodevis også fungert som varsler for sysselsettingsutviklingen i USA, avslutter Juel.