Sjeføkonom: Problemene i USA er ikke over

Sjeføkonom Knut Anton Mork frykter at vi kan se en reprise på de økonomiske problemene USA opplevde på 1930-tallet.

Knut Anton Mork. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen.
Børs

Mandag ble de amerikanske politikerne enige om å heve gjeldstaket. I første omgang er det snakk om en økning på minst 2.100 milliarder dollar. Statens utgifter skal over det neste tiåret reduseres med i underkant av 1.000 milliarder dollar.- Det er likevel ikke sikkert at dette er nok til å unngå en nedgradering av landets AAA-rating, noe som eventuelt vil være første gang siden 1941. En lavere rating vil føre til økte lånekostnader for den amerikanske staten, skriver Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken, i dagens rapport.- Det vil antakelig også utløse noen automatiske salg av amerikanske papirer hos investorer som krever AAA-rating på sine investeringer. Det er derimot ganske lite sannsynlig at en nedgradering fra AAA vil utløse et bredt salg i amerikanske statspapirer, ettersom det er en åpenbar mangel på gode alternativer, sier sjeføkonomen.- Derimot er vi atskillig mer engstelige for hvordan innstrammingstiltakene skal virke på veksten, sier Mork.- Som vi har uttrykt mange ganger før, skal vi ikke undres over at gjeninnhentningen er langsom denne gangen. Det skyldes at husholdninger og finansinstitusjoner må "geare ned" sin gjeldsbelastning gjennom henholdsvis økt sparing og mer restriktiv kredittgivning. Slike prosesser krever tid, slik vi ikke minst så under den store depresjonen på 1930-tallet, sier sjeføkonomen.- Denne sammenlikningen er spesielt forstemmende fordi innstramming i penge- og finanspolitikken satte i gang en ny resesjon i 1937 etter at en forsiktig gjeninnhentning hadde vært i gang i to år. Nå risikerer vi en gjentakelse av 1937, avslutter Mork.