I dagens rapport fra Nordea kommenterer sjeføkonom Steinar Juel tirsdagens økonomiske nyheter fra Europa.- Vi forstår ikke helt sammenhengen mellom BNP-tallene for Eurosonen som ble offentliggjort i går. Både de tyske, franske og nederlandske veksttallene skuffet skikkelig i 2. kvartal, mens veksten i Spania og Italia ble som ventet henholdsvis 0,2 prosent fra kvartal til kvartal og 0,3 prosent. Likevel kom BNP-veksten i Eurosonen samlet svært nær det som var ventet, 0,2 prosent fra kvartal til kvartal mot ventet 0,3 prosent, sier Juel.- At de foreløpige tallene for Eurosonen samlet kom inn såpass "bra" i forhold til det som var ventet mens veksten i de to største økonomiene skuffet kraftig kan skyldes at sesongkorrigeringen slår forskjellig ut på enkeltland enn på ØMU samlet, sier sjeføkonomen.- De tyske og franske BNP-tallene tyder på at det var privat forbruk som sviktet. Den lave veksten i 2. kvartal kan også i noen grad tilskrives at det var en ekstra boost i bygg- og anleggsvirksomheten i 1. kvartal etter at kaldt vær skapte problemer i 4. kvartal i fjor.