- Chile og Canada har tatt tilbake USA-markedet fra Norge - som dessuten har problemer i Kina. At spotmarkedet fikk et bratt fall, var at mer fisk ble pushet inn i EU, og at etterspørselen ikke var stede på dagens priser til konsum, sier direktør for det russisk eide selskapet Severnaya, Børge Prytz Larsen, til Intrafish.Han mener det vil gå fra tre til seks måneder før markedet stabiliserer seg. I mellomtiden vil lave laksepriser regjere.