Selskapet Thin Film Electronics melder om et resultat før og etter skatt på -7,36 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot -7,12 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble -0,03 kroner mot -0,04 kroner ved samme periode i fjor.Driftsresultatet ble -7,45 millioner kroner, mot -7,05 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 0,04 millioner kroner, sammenlignet null inntekter i 2. kvartal 2010.