Selskapet Imarex melder om et resultat etter skatt på 5,02 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot -16,90 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 0,34 kroner mot 1,12 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 7,01 millioner kroner, sammenlignet med -18,98 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble -6,07 millioner kroner, mot -12,49 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 16,39 millioner kroner, sammenlignet med 22,40 millioner kroner i 2. kvartal 2010.