Songa Offshore skriver i en melding tirsdag at selskapet har inngått en bankfasilitet på 420 millioner dollar, eller om lag 2,2 milliarder kroner.Bankfasiliteten har en tilbakebetalingstid på 8,5 år, og midlene skal benyttes til betaling av ultradypvannsriggen "Songa Eclipse":Jurong-verftet i Singapore skal være klar til å levere riggen nå.Utover den nevnte bankfasiliteten skal Songa Offshore ha mottatt et tilbud på en bankfasilitet på 100 millioner dollar eller 544 millioner kroner.Selskapet opplyser om at denne fasiliteten vil bli brukt til å delfinanisere to semirigger selskapet har under bygging ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co, heter det i meldingen.