Sparebanken Vest melder om et resultat etter skatt på 139 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 194 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per egenkapitalbevis (utvannet) ble 1,19 kroner mot 1,90 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 183 millioner kroner, sammenlignet med 237 millioner kroner året før.Resultatetet før nedskrivninger og skattekostnad ble 211 millioner kroner, mot 272 millioner kroner året før.Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 385 millioner kroner, sammenlignet med 376millioner kroner i 2. kvartal 2010.Banken trekker frem resultatet før skatt eksklusive engangseffekter i sin melding. Det endte på 183 millioner kroner, en fremgang på 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.- Vi er svært fornøyd med at den positive resultatutviklingen fortsetter. Banken leverer en stabil, positiv utvikling i rentenettoen i et krevende marked, og kan vise til god vekst i nettoinntjeningen fra banktjenester og fra bankens datterselskaper, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.Her er og