Standard & Poor's (S&P) har blitt sterkt kritisert av amerikanske myndigheter for nedgraderingen. Tirsdag kunngjorde byrået at dets president, Deven Sharma, fratrer sin stilling.S&P nevnte imidlertid ikke noe om avgjørelsen var relatert til nedgraderingen av USA.- S&P vil fortsette å gi vurderinger som er sammenlignbare, fremoverskuende og gjennomsiktige, sa selskapet i en uttalelse.Sharma vil bli erstattet av Douglas Peterson, teknisk direktør i storbanken Citibank, som tar over som byråets president 12. september.5. august nedgraderte S&P USAs kredittverdighet fra øverste nivå AAA til nest øverste nivå AA+. S&P begrunnet avgjørelsen med at budsjettavtalen i Kongressen ikke var god nok, og det tok for lang tid å få den på plass.Ingen andre kredittvurderingsbyråer har fulgt etter S&P, men nedgraderingen førte til ras på globale markeder. Amerikanske myndigheter har sterkt kritisert avgjørelsen, samt enkelte av metodene byrået bruker.Deven Sharma har ledet S&P siden 2007. Han vil nå jobbe med «et spesielt oppdrag» innad i selskapet, før han forlater S&P ved årets slutt. (©NTB)