Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand, har den 19. august 2011 kjøpt 3 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 31,83 kroner.Kreutzer eier etter kjøpet 121.294 aksjer i Storebrand ASA. Verdien er 3,9 millioner kroner.