Strateg anbefaler seks aksjer

Fredrik Kvale i Terra Markets stokker om i den anbefalte porteføljen. Her er hans favorittaksjer.

Fredrik Kvale. Foto: Anton Soggiu.
Børs

Denne uken velger Fredrik Kvale å ta Seadrill inn i Terra Top Picks. Det skjer på bekostning av DnB NOR.Les også: Slik investerer Peter Warren-Vi inkluderer denne uken Seadrill i porteføljen Terra Top Picks. DnB NOR avhendes motvillig etter gunstig relativ utvikling. Seadrill gir en direkteavkastning på hele 8,8 prosent, og visibiliteten er god på bakgrunn av solid ordrebok og høy kontraktsdekning, sier Kvale.-Selskapet har bransjens mest moderne og kapable flåte, samt eksponering mot våre to favorittsegmenter; ultra dypvann og norsk sokkel. Vi mener Seadrill er godt posisjonert til å utnytte det stramme UDW-markedet mot slutten av 2011 når de to nybyggene West Capricorn og West Leo blir levert. Videre melder flere riggaktører om generelt økt markedsoptimisme, og at man nærmer seg en normalisering av aktiviteten i Mexicogolfen, sier Kvale.Dermed består porteføljen av følgende aksjer:•RCL•Subsea 7•Statoil•PGS•Norsk Hydro•Seadrill

Nyheter
Børs