Strateg håper på børsoppgang

-På bakgrunn av verdsettelse, estimattrend og økonomiske utsikter mener vi risk/reward fremstår som god for aksjer tross høy usikkerhet og utsikter til fortsatt høy volatilitet, sier strateg Fredrik Kvale.

Fredrik Kvale. Foto: Anton Soggiu.
Børs
I ukens rapport fra Terra Markets kan vi lese at strateg Fredrik Kvale tror og håper på bedre tider i aksjemarkedet.- De globale utfordringene er store, men vi mener allikevel aksjer fremstår som en gunstig aktivaklasse. Av utfordringer fremstår de finansielle utfordringene i eurosonen og nedbremsing i amerikansk økonomi som mest krevende. Risikopåslag på italiensk og spansk statsgjeld har falt noe tilbake over de siste to ukene, men driveren for nedgangen har primært vært støttekjøp av ECB, sier Kvale.- Det underliggende problemet som er høy gjeldsgrad er ikke løst, men det ser ut til at politikerne har tatt til fornuft og vil iverksette nødvendige tiltak. Dette vil imidlertid sette en bremser på den økonomiske aktiviteten på kort sikt, men i det lengre bildet er dette trolig den beste løsningen, sier Kvale.- Også i USA er utfordringene store, og flere frykter ny resesjon, om ikke depresjon, og at myndighetene mangler virkemidler for å trekke økonomien ut av hengemyra. Vi er enige med at usikkerheten er stor og økonomien svak, men venter at FED vil iverksette et nytt QE-program noe som vil underbygge den økonomiske aktiviteten, sier strategen.- Videre vil den europeiske sentralbanken trolig kutte renten noe som vil gi støtte til realøkonomien i Europa. I sum venter vi svak, men fortsatt positiv vekst i Europa og USA i 2012 om myndighetene iverksetter de nødvendige tiltakene, sier Kvale.- Aksjemarkedet har imidlertid priset inn et for negativt scenario noe som reflekteres i den historisk lave prisingen. OSEBX handles til forward P/E 8,5 mot det historiske snittet på 11,0 siden 2003. På bakgrunn av verdsettelse, estimattrend og økonomiske utsikter mener vi risk/reward fremstår som god for aksjer tross høy usikkerhet og utsikter til fortsatt høy volatilitet, avslutter Kvale.I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 352,26 poeng, opp 0,39 prosent.