DnB NOR Markets gjør én endring i sin ukeportefølje.- Vi tar inn Archer denne uken. For det første styrker dette oljesiden i porteføljen, og vi mener også at Archer er et godt investeringsalternativ isolert sett, heter det.Meglerhusets portefølje fikk minus 6,8 prosent avkastning frem til børsåpning mandag. Til sammenlikning endte OSEBX på minus 6,0 prosent. Så langt i 2011 er porteføljen ned 22 prosent, som er 0,6 prosentpoeng under OSEBX.
Ukens portefølje:
• Northern Offshore• Veidekke• RCL• Fred. Olsen Energy• Archer• Algeta• Wilh. Wilhelmsen• Deep Sea Supply• BWG Homes