I andre kvartal 2011 fikk ScanArc et resultat etter skatt (for videreført virksomhet) på minus 8,83 millioner kroner, mot negativt resultat på 8,04 millioner kroner for et år siden. Resultat før skatt ble på minus 12,23 millioner kroner, mot et negativt resultat på 11,53 millioner kroner året før.Driftsresultatet (EBIT) ble på minus 12,72 millioner kroner, mot et negativt resultat på 13,33 millioner kroner i andre kvartal 2010.Selskapet omsatte i perioden for 9,36 millioner kroner, mot 15,38 millioner kroner for et år siden.- Den ekstraordinære generalforsamlingen i ScanArc ASA godkjente 29. juni 2011 salget av aksjemajoriteten (80,1 prosent) i SPT. Dette konkluderte første fase av omstruktureringen av selskapet. Selskapet er fortsatt i dialog med flere interessenter knyttet til resterende del av selskapet, og forventer å konkludere i forhold til dette i løpet av tredje kvartal, skriver ScanArc i rapporten..