Uhyre viktige nyheter ventet klokken 14.30

Månedens kanskje aller viktigste nyhet, som kan sende børsen rett opp eller direkte ned, tikker inn klokken 14.30. Her er markedets forventninger.

Wall Street i New York. Foto: Berit Roald / SCANPIX Roald, Berit
Børs

Klokken 14.30 fredag kommer de ferske ledighetstallene fra USA, Nonfarm Payrolls. Nyheten er ventet å bety mye for den videre utviklingen i aksjemarkedene verden over.Nonfarm Payrolls måler antall betalte ansatte som arbeider hel- eller deltid i privat og offentlig sektor utenfor jordbrukssektoren. Utviklingen i arbeidsmarkedet er viktig fordi det er blant de beste indikatorene på nåværende og fremtidig retning i økonomien.Økninger i nonfarm payrolls betyr at flere arbeidere vil forbruke varer og tjenester som bidrar til vekst i økonomien. Økning på ca 150.000 jobber eller mer indikerer ekspansjon i arbeidsstokken mens alt under indikerer et svakt jobbmarked.Konsensus fredag ligger på at det denne gang har blitt skapt 95.000 nye arbeidsplasser. Enkelte eksperter mener man kan vente oss så få som 75.000 nye ansettelser. Fasit forrige gang var kun 18.000 nye arbeidsplasser.Det er ventet en uendret arbeidsledighet på 9,2 prosent.Ferske jobbtall fra ADP Employer Services i USA viste onsdag at det i juli ble skapt 114.000 arbeidsplasser i privat sektor.Det var ventet at man vil se en oppgang i ADP Employment Change på 100.000, mens man ved forrige korsvei fikk en oppgang på 145.000 - revidert ned fra en opprinnelig oppgang på 157.000 personer.Les den kompletten rapporten fra ADP herADP-jobbtallene regnes som en meget god forsmak på nonfarm payrolls-tallene. Tallene pleier som regel - dog ikke alltid - å korrelere meget bra med nonfarm payrolls-tallene.Forrige måned gikk imidlertid tallene i hver sin retning, og mens ADP steg mer enn ventet skuffet nonfarm-tallene monumentalt.