AGR Group har satt igang en prosess for vurdering av de strategiske mulighetene for AGR Field Operations, opplyses det i en melding.Selskapet har hyret inn Arctic Securities som finansiell rådgiver.