Widerøe økte driftsresultatet med 165 prosent i 2. kvartal 2011 og hadde et driftsresultat på 151 millioner kroner.Passasjerinntektene økte med 24 prosent til 747 millioner kroner, og totalte inntekter økte med 16 prosent til 981 millioner kroner i kvartalet.For første halvår økte driftsresultatet med 184 prosent, til 213 millioner kroner.Forbedringen er en kombinasjon av en god utvikling i markedet, kostnadsreduksjoner og oppstart av nye ruter som tidligere er operert av SAS med Fokker 50, heter det i kvartalsrapporten.