Aker BioMarine har inngått en avtale med Innovasjon Norge om å overta deres lån til Krillsea Group, opplyses det i en melding.Lånet er på 105 millioner kroner, i tillegg til påløpte, ikke betalte renter på cirka 3,6 millioner kroner.Overtakelsen finansieres gjennom et lån fra Innovasjon Norge på tilsvarende beløp, med 15 årsløpetid og 5 års avdragsfrihet."Aker BioMarine har tidligere lagt inn bud på kjøp av Thorshøvdi, men dette budet ble avslått i obligasjonseiermøte 16. september. Ved å overta Innovasjon Norges lån til Krillsea Group AS vil Aker BioMarine mer aktivt kunne bidra til en raskere avklaring rundt gjennomføring av et salg av Thorshøvdi samtidig som Aker BioMarine har sikret gunstig finansiering fra Innovasjon Norge i det tilfellet der selskapet til slutt ender opp med å overta fartøyet, skriver selskapet i meldingen.