Det har vært en positiv start på det amerikanske aksjemarkedet. To minutter etter at handelen tok til har den teknologitunge Nasdaq-indeksen gått opp 0,43 prosent og står i 2.624,09 poeng, mens Dow Jones står i 11.446,35 poeng etter en oppgang på 0,40 prosent.Det internasjonale pengefondet (IMF) mener verdensøkonomien står foran store utfordringer. Nå regner økonomene med at den globale BNP-veksten blir på fire prosent i både 2011 og 2012.I tidligere prognoser har det blitt spådd en BNP-vekst på 4,3 prosent i inneværende år og 4,5 prosent i 2012.IMF tror at USA vil oppnå en BNP-vekst i år på 1,5 prosent, som er ned fra tidligere prognoser på 2,5 prosent. Neste år tror IMF på en BNP-vekst i USA på 1,8 prosent, hvilket er en nedrevidering fra 2,7 prosent.I eurosonen anslås det nå at veksten neste år bare blir på 1,1 prosent mens den i Tyskland anslås til 1,3 prosent. Det er en nedrevidering på henholdsvis 0,6 og 0,7 prosentpoeng.Samtidig tror økonomene at den kinesiske økonomien vil vokse med 9,0 prosent i 2012, hvilket er en nedrevidering fra 9,5 prosent. Credit default swaps for Portugal fortsetter å stige og ligger tirsdag på 1.190,93. Sannsynligheten for mislighold ligger på 62,26 prosent, i følge CMA Datavision. Boligbyggingen i USA falt til en sesongjustert årstakt på 571.000 enheter i august, melder amerikanske myndigheter.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en årstakt på 590.000 enheter.Juli-tallene ble nedrevidert fra en årstakt på 604.000 boliger til en årstakt på 601.000 boliger.Antallet nye boligbyggingstillatelser steg til 620.000 enheter, mot reviderte 601.000 enheter i juli. Analytikerne hadde på forhånd spådd 597.000 nye byggetillatelser.