I dagens rapport fra Investtech beskrives Statoil, Seadrill og Polarcus som salgskandidater av varierende grad.- Statoil viser ingen klar trend, men har brutt et støtten ved 122 kroner. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 122 kroner ved reaksjoner tilbake. Den negative volumbalansen svekker aksjen på kort sikt. To innsidekjøp på sensommeren gjør aksjen svakt positiv på innsidehandler. Salgskandidat på kort sikt - svak salgskandidat på middels lang sikt, skriver Tyvand tirsdag.Salgskandidat nummer to er John Fredriksen-aksjen Seadrill.- Seadrill ligger i en fallende trend, og har i tillegg brutt gjennom støtten ved 172 kroner. Videre nedgang indikeres og det er nå motstand ved 172 kroner ved reaksjoner opp. Ved fortsatt nedgang er det lite støtte før ved 144 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. I tillegg er volumbalansen negativ. Disse faktorene bekrefter det negative trendbildet. Aksjen er imidlertid svakt positiv på innsidehandler etter at styremedlem Carl Erik Steen kjøpte Seadrill-aksjer for nærmere 900.000 kroner i sommer. Salgskandidat på både kort og middels lang sikt, kan man lese i rapporten.Heller ikke Oslo Axess-aksjen Polarcus har Investtech særlig tro på fremover.- Polarcus Ltd ligger i en fallende trend, men tester nå gulvet i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon opp, mens det på sikt indikeres videre nedgang innenfor trendkanalen. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette bekrefter det negative trendbildet. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Svak salgskandidat på kort sikt - salgskandidat på middels lang sikt, avslutter Tyvand.