Bloms rumenske datterselskap, Blom Romania S.R.L, har signert en avtale for å utvikle planer for forebygging, beskyttelse og bekjempelse av flom med det rumenske vannverket i Buzau-Ialomita, går det frem av en børsmelding.Kontraktsverdien er estimert til ca. 18 millioner kroner.Oppdraget forventetes å starte i 2011.Kontrakten er ifølge selskapet en bekreftelse på at strategien med økt fokus på vekstmarkeder i Sentral- og Øst-Europa har gitt resultater.