Opera Software er dagens kjøp på Oslo Børs. Det mener analysehuset Investtech.- Opera har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt, heter det i en analyse torsdag.Investtech peker videre på at aksjen til Opera har brutt «marginalt» opp gjennom et motstandsnivå ved om lag 26,30 kroner.Opera har korrigert ned rundt 10 prosent den siste måneden på Oslo Børs.