Ferske tall fra Bloomberg viser at det er fem OBX-aksjer på Oslo Børs som kan komme til å doble seg i verdi fremover. I alle fall dersom man ser på gjennomsnittlig kursmål fra eksperter.De fem det er snakk om her:
- Questerre - har i snitt 184 prosent oppside- Archer - har i snitt 109 prosent oppside- Kværner - har i snitt 104 prosent oppside- Storebrand - har i snitt 101 prosent oppside- DNO International - har i snitt 101 prosent oppside
Av disse er det imidlertid bare Acher som får 5 i Bloomberg-rating - noe som indikerer en sterk kjøp-anbefaling.Aksjene analytikerne har aller minst tro på er Seadrill, Prosafe og Frontline.