DnB NOR Markets nedgraderer markedssynet fra overvekt til nøytralt.- Aksjemarkedet ser riktignok attraktivt ut basert på løpende verdsettelse av selskapene og forventningene til kontantstrømmen fremover. Risiko og usikkerhet rundt den politiske situasjonen har imidlertid steget som en følge av fravær av konkrete tiltak fra G20, økende aksept av at et gresk mislighold er uunngåelig og usikkerhet rundt italiensk vilje til å følge opp med nødvendige tiltak for å balansere budsjettene, skriver meglerhuset mandag.- På kort sikt er det etter vårt syn ECB som kan bidra med løsninger, men internt er det åpenbart at banken slites mellom divergerende oppfatninger av hva og hvor mye som skal gjøres, heter det.