DNO International er i ferd med å forberede sin børsnotering i London og skal i den forbindelse be sine aksjonærer om fullmakt til å utstede inntil 100 millioner nye aksjer.Dette fremgår av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling som ble lagt ut fredag.Oljeselskapet mener utstedingen av de nye aksjene vil bidra til å sikre en tilstrekkelig finansiell fleksibilitet til å gjennomføre noteringen i tillegg til å ivareta strategiske investeringsmuligheter.