Fremdeles ingen garanti for NorDiag

For å unngå kollaps må NorDiag få en garanti for minstebeløpet i sin forttrinnsrettemisjon. Nå utvider selskapet fristen ytterligere.

Tidligere sjef i Norda, Mårten Wigstøl
Børs
NorDiag forlenger perioden for garantisyndikatet i forbindelse med selskapets fortrinnsrettsemisjon til 29. september kl. 17,30, opplyses det i en melding.Styret i selskapetat selskapet skal hente mellom 15 og 20 millioner kroner, gjennom en fortrinnsrettemisjon på mellom 150 og 200 nye aksjer til en kurs på 0,10 kroner.Årsaken til at biotek-selskapet utvider perioden er at minstebeløpet for emisjonen foreløpig ikke er garanter. Det var opprinnelig ventet at muligheten til å delta i garantisyndikatet ville bli lukket 15. september, og selskapet har allerede .Ifølge meldingen fortsetter ledelsen nå dialogen med potensielle investorer.- Når det gjelder industrielle investorer og aktører som representerer andre potensielle strategiske løsninger, kan det ikke gis noen sikkerhet for at disse vil beslutte å investere i NorDiag på akseptable vilkår eller at de vil kunne fatte en investeringsbeslutning innen den korte perioden man har til rådighet for å finne en løsning på selskapets kortsiktige kapitalbehov, skriver selskapet i meldingen.- Selskapets styre er imidlertid, på bakgrunn av den interessen som er utvist, av det syn at det er gode muligheter for å finne en langsiktig strategisk løsning dersom selskapets kortsiktige finansieringsbehov blir løst, fortsetter NorDiag.For å unngå å gå inn i insolvensbehandling trenger NorDiag en garanti for minimumsbeløpet i emisjonen på 15 millioner kroner innen selskapets ekstraordinære generalforsamling 30. september. I tillegg må selskapet ha etablert et brolån for å finansiere driften fra generalforsamlingen og frem til emisjonen er gjennomført.