Lakseprisen har stupt de siste månedene fra et toppnivå på 45 kroner til nærmere 22 kroner. Det vil ikke gå upåaktet hen, mener analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.I en fersk rapport nedjusterer han laksepriseestimatet for inneværende år fra 31 til 31 kroner. For 2012 kuttes lakseprisestimatet langt kraftigere, fra 28 kroner til 24 kroner. Det tilsvarer en nedgang på nærmere 15 prosent.- Dette ventes å ha en betydelig negativ effekt på selskapenes inntjening, og vil trolig føre til at kursmål kuttes og anbefalinger nedjusteres, skriver Giskeødegård i rapporten.
Venter mer laksTo på topp
Han ser få lys i tunnelen for lakseprisen, og viser til at det ventes langt mer laks ut på markedet.- Ved utgangen av august var den totale lakseeksporten fra Norge opp med 8.000 tonn sammenlignet med samme periode i fjor. Vi forventer en 40.000 tonns økning totalt for 2011, hvilket betyr at det er 30.000 tonn mer laks på markedet fra september til desember, skriver Giskeødegård.Han viser til at de vet at chilensk tilførsel vil øke med tilsvarende volumetrisk sats for atlantisk laks, mens ørrettilførselen vil avta noe.- Følgelig vil 100.000 tonn mer laks være tilgjengelig på markedet i 2. halvår av 2011, sammenlignet med 2010.Nordea Markets trekker frem Bakkafrost og Cermaq som meglerhusets toppvalg innen sektoren. Til tross for at begge aksjene får en "hold"-anbefaling.- Bakkafrost nyter godt av lave produksjonskostnader, høy andel av kontrakter og har diversifisert virksomhet innenfor fiskemel og laksefôrproduksjon. Cermaq har også fordeler ved å ha fôrproduksjon, heter det i rapporten.SalMar, Marine Harvest og Grieg Seafood får salgs-anbefaling.