- I sterk kontrast til resten av shippingmarkedet utvikler frakt av naturgass, LNG, seg ekstremt sterkt om dagen. For få båter og økt etterspørsel driver ratene stadig lenger opp, og ingenting tyder på at det vil avta med det første. Det sier operasjonssjef i Golar LNG, Jon Rossing, til Reuters tirsdag.Han påpeker at LNG-markedet nå faktisk er strammere enn det selskapet hadde sett for seg.- Per i dag er det ikke noe tilgjengelig tonnasje, og vi ser for oss at dette markedet vil vare inn i 2014 - 2015 minst, sier Rossing, som likevel ikke helt vil utelukke at den utrolige situasjonen i verdensøkonomien kan gi en eller annen kald-dusj.- Tradisjonelt så skal ratene stramme seg ytterligere til utover oktober og november, så vi får vente og se. Men vi har for så vidt ikke noen båter å chartre ut heller, så det er vanskelig å få testet markedet, sier Rossing til nyhetsbyrået.Han synes ifølge Reuters at det er vanskelig å spå hvor høye ratene kan bli.- Vi skulle ønske noen kunne fortelle oss hva ratetoppen ville bli. I det siste er det gjort slutninger på bortimot 120.000 dollar dagen, noe som er bra. Hadde denne mankoen på skip vært på tankmarkedet så hadde vi sett rater på 300.000 dollar dagen, sier Rossing.