Fredag 30. september er det syv nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech, som nå består av tre svenske, fire norske, tre danske og ingen finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over én million euro i snitt per dag siste måneden er med.Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på én-seks måneder.
1. Tryg (DK)2. Algeta (N)3. ElectroMagnetic GeoServices (N)4. Nibe Industrier AB ser. B (S)5. Golar LNG Ltd. (N)6. Tomra Systems (N)7.Saab Ab ser. B (S)8. H. Lundbeck (DK)9. Coloplast B (DK)10. Investor AB ser. B (S)
Tryg viser ingen klar trend. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 287 kroner. Videre oppgang til 346 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 293 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Algeta har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 147 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved ca 139 kroner og motstand ved ca 200 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.ElectroMagnetic GeoServices ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 11.80 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Nibe Industrier AB ser. B har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen tester støtten ved ca 100 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Golar LNG Ltd. har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 156 kroner og motstand på 205 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved ca 159 kroner og motstand ved ca 212 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Tomra Systems har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har falt kraftig etter salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 44.60 kroner. Objektivet ved 39.45 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 37.40 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Saab Ab ser. B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 112 kronor og motstand ved ca 129 kronor. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.H. Lundbeck har brutt den stigende trenden og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 106 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 106 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Coloplast B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen tester motstanden ved ca 830 kroner. Dette bør gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 830 kroner vil utløse et kjøpssignal. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.Investor AB ser. B viser ingen klar trend. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 122 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.