Aksjestrateg Peter Hermanrud i First Securities mener informasjonsverdien av regnskaper ødelegges av internasjonale regnskapsregler.- Resultatet kan fort bli at regnskapene blir en markedsføringsbrosjyre for selskapene og ledelsen, snarere enn en velbegrunnet analyse av den faktiske tilstanden, sier Hermanrud til DN.Reglene åpner for at enkelte av selskapers eiendeler verdsettes etter såkalt virkelig verdi.- Virkelig verdi gjør i mange tilfeller påliteligheten til regnskapene dårligere. Årsaken er at det som rapporteres ikke nødvendigvis er beste forsøk på å estimere eiendelenes verdi, men snarere et forsøk på å bringe resultatet eller egenskapitalen dit selskapet vil, sier Hermanrud.Det er troverdigheten til IFRS-standarden det stilles spørsmålstegn ved.