Med utgangspunkt i det gjeldene markedet for lange renter har Northern Logistic Property (NLP) den siste måneden inngått nye rentesikringsavtaler på 1.624 millioner svenske kroner med forwardstart i oktober 2011 eller senere.Ved utgangen av andre kvartal 2011 hadde NLP inngåtte rentesikringsavtaler tilsvarende 106 prosent av utestående lån med en snittrente på 3,66 prosent eksklusive lånemarginer. I løpet av oktober 2011 forfaller rentesikringsavtaler på ca. 2.300 millioner svenske kroner.