Styremedlem Judith Hemberger i Algeta kjøpte mandag 2.400 aksjer i selskapet til kurs 191,59 kroner per aksje. Posten kostet dermed om lag 460.000 kroner.Ny beholdning er 4.840 aksjer og 8.561 opsjoner.