Blom har sendt ut en melding hvor det vises til børsmelding 29. august 2011 vedrørende konkursbegjæring fra Pictometry Inc. som et ledd i en pågående kontraktstvist med dette selskapet.Blom har i dag blitt orientert om at Pictometry Inc. har trukket konkursbegjæringen.Aksjen stiger 38,9 prosent til 25 øre. Omsetningen er på snaue 900.000 kroner.