- Dette betyr at norsk solenergiindustri står ved et viktig veiskille, og vi må nå få en debatt om hvordan en slik framtidsnæring kan fortsette her i landet, sier LO-leder Roar Flåthen.Han mener det er viktig at ledelsen og eierne i REC viser vilje til fortsatt å satse på produksjonen i Norge. Den mektige LO-lederen mener at Orklas hovedaksjonær Stein Erik Hagen har et tungt ansvar som selskapets største eier. Orkla varslet tidligere denne måneden at de vil selge seg ut av REC.- Vi krever at Orkla finner en løsning som bidrar til at framtidige eiere satser på den kunnskapen og kompetansen som er i Norge, slik at det sikrer fortsatt norsk produksjon og norske arbeidsplasser.Norge har de siste årene brukt betydelige summer på forskning innen området miljøvennlig energi, og LO-lederen frykter at denne kompetansen kan forsvinne til utlandet.- Vi må få en debatt om hvordan vi skal forhindre dette og kunne satse videre på en slik framtidsnæring, sier LO-leder Roar Flåthen. (©NTB)