Denne uken velger strateg Fredrik Kvale å foreta en endring i ukeporteføljen Terra Top Picks. TGS Nopec kommer inn mens Seadrill kastes ut.
- Vi inkluderer TGS i Terra Top Picks denne uken, og avhender Seadrill motvillig. Seadrill er fortsatt en av våre langsiktige favoritter med en direkteavkastning over 10 prosent, solid ordrebok, samt kortsiktige kurstriggere som kontrakter til nybygg som leveres mot utgangen av 2011. På kort sikt er imidlertid TGS en større favoritt, sier Kvale.•DnB NOR•PGS•Norsk Hydro•Subsea 7•RCL•TGS Nopec