Til sammen skal Statoil bruke 11 milliarder kroner på å ruste opp Troll A, som selskapet kaller «en hjørnestein for gassforsyningen til kontinentet».De to pre-kompressorene Aibel skal oppgradere og ferdigstille skal gjøre det mulig å fortsette gassproduksjonen på feltet fram til 2063. (©NTB)