NAV har meddelt Bouvet at de har til hensikt å inngå rammeavtale med selskapet på ni kompetanseområder innenfor IKT-området, går det frem av en børsmelding.Avtalen har en varighet på fire år.NAV har til hensikt å inngå rammeavtale med Bouvet innenfor
    prosjektstyring/prosjektrådgivningprosjektstyring/prosjektrådgivningarkitektur og løsningsspesifikasjonarkitektur og løsningsspesifikasjontest og kvalitetssikringtest og kvalitetssikringelektronisk samhandlingelektronisk samhandlingsystemutvikling og programmeringsystemutvikling og programmeringdrift av IT-systemer og plattformerdrift av IT-systemer og plattformeroperativsystemeroperativsystemerdatalagringdatalagringapplikasjonsintegrasjon.applikasjonsintegrasjon.
Hele meldingen her.
NAV har valgt ut fra 5-12 leverandører på hvert av disse områdene. Disse vil så konkurrere om det enkelte oppdrag.