Northland Resources-sjef Karl-Axel Waplan har i dag kjøpt 18.000 aksjer i Northland, til en snittkurs på 7,96 kroner, går det frem av en børsmelding.Etter dette sitter Waplan med 32.000 aksjer og 1.000.000 opsjoner i Northland.