Photocure ASA lanserer en ny kommersiell strategi for sitt produkt, Hexvix, som benyttes i diagnostisering av blærekreft.Photocure har inngått et strategisk samarbeid med Ipsen, som er ledende i Europa innen uro-onkologi, for kommersialiseringen av Hexvix i Europa. For å utnytte de amerikanske markedsmulighetene til det fulle, vil Photocure lansere produktet, som er godkjent og skal selges under navnet Cysview, gjennom sin egen kommersielle organisasjon i USA. Den nye strategien vil maksimere Hexvix sitt potensial på verdensbasis.Ipsen vil være ansvarlig for markedsføring og salg av Hexvix i Europa og i resten av verden, foruten Norden og USA. Ipsen har en sterk og godt etablert posisjon innen urologi/kreft og vil kommersialisere Hexvix gjennom sin dedikerte, urologiske salgsorganisasjon. Photocure beholder rettighetene til produktet i Norden og USA.Photocure vil motta et kontantbeløp på 6,5 millioner euro betinget av en vellykket overføring av Hexvix til Ipsen, tosifrede royaltyprosent på alt Ipsens salg til sine kunder samt milepælsbetalinger ved oppnåelsen av spesifikke salgsmål. Photocure vil i tillegg produsere Hexvix for Ipsen. I 2012 og 2013 vil Photocure investere sammen med Ipsen i markedsføring og salgsaktiviteter for å øke salgsveksten for Hexvix. De detaljerte finansielle betingelsene vil ikke bli offentliggjort, men er på linje med industristandarder for markedsførte produkter.- Vi er stolte av å lansere en ny kommersiell plattform for vårt største produkt, Hexvix. Vår strategi er å bygge opp Photocure til et lønnsomt og spesialisert farmasøytisk selskap gjennom å maksimere potensialet for våre produkter. Avtalen er et langt steg fremover for å levere resultater i henhold til strategien. Ipsen er en fremragende partner gjennom sitt strategiske fokus på uro-onkologi og sin dedikerte salgsorganisasjon. Vi tror denne avtalen, kombinert med etableringen av vår egen kommersielle virksomhet i USA, vil maksimere potensialet for Hexvix og gi langsiktig verdiskapning for våre aksjonærer, sier Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure.