Wentworth Resources anslår at de uriskede utvinnbare P50-reservene ved Mnazi Bay-lisensene i Tanzania er på 169 milliarder kubikkfot gass, opplyses det i en melding.Bruttoanslaget er på 667 milliarder kubikkfot.Wentworths anslag på mulige P50-reserver er på netto 618 milliarder kubikkfot, og brutto 1.948 milliarder kubikkfot.Selskapet eier 25,4 prosent av lisensene