Råvareprisene har falt over 20 prosent fra toppen slutten av april og har dannet en fallende trend som peker videre ned på sikt.45-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt i månedsskiftet april/mai på rundt 730. bruddet på den tekniske støtten på 709-710 signaliserte videre nedgang til 645. Da var også den stigende trenden brutt og en fallende innledet.Bruddet på 673-nivået utløst også et salgssignal fra en hode-skulder formasjon, og varslet fare for videre fall ned mot 580.Den siste toppen i RSI-chartet bekrefter den fallende tendensen i stigningstakten og dermed støttes en fortsatt svak utvikling for råvareindeksen.586 er innen rekkevidde i den fallende trenden på kort sikt, og da er fallet på godt over 20 prosent fra toppen.