Mens spotprisene på laks har halvert seg fra toppnivåer på 44-45 kroner, må fortsatt norske konsumenter belage seg på å betale dyre dommer for fisk i butikk. På Meny CC Vest ligger kiloprisen på fersk laks fra 99 kroner og oppover, det samme gjelder ledende matvarebutikker i Oslo-regionen.Hva skyldes det at kiloprisen på laks er nær fem ganger så mye i butikk som på spotmarkedet?- Det vil alltid være en forsinkelseseffekt i forhold til de spotprisene vi ser i markedet. Det så vi på veien oppover, da steg ikke prisene ute i butikk like mye som det spotprisene gjorde. Det vi ser nå er at de heller ikke faller like rasket som det spotprisene gjør, forklarer analytiker i First Securitis Henning C. Steffenrud.Han er likevel klar på at tendensen er at man vil se lavere priser ute i butikkene etter hvert som lakseprisen holder seg på et lavt nivå i spotmarkedet.- Årsaken til at det er en forsinkelse i prisendringene er fordi det er så mange mellomledd fra oppdretter og ut til sluttkonsumenten, sier Steffenrud. Og viser til laksen skal gjennom mellomledd som eksportører, videreforedlere og butikkjeder før man får satt ned prisen til sluttkonsumenten.Etter et lite oppsving for spotprisen på laks med levering denne uken, mellom 23 og 24 kroner, ser det ut til at lakseprisen er på vei litt ned igjen.- At den skal ned på 22-tallet igjen er ikke umulig.