Forlagshuset Schibsted har kjøpt tilbake 50.000 egne aksjer gjennom megler. Aksjene ble kjøpt til en kurs op 137,56 kroner eller totalt 6.878.000 kroner.Aksjene ble kjøpt i henhold til hva som ble besluttet på selskapets generalforsamling, 13. mai i år, hvor det ble innvilget fullmakt til tilbakekjøp av så mange som 10.800.361 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.Ifølge meldingen eier Schibsted nå 1.098.566 egne aksjer.