Ser resultatkrakk for laksegiganter

- Lakseprisestimatet for 2012 er under gjennomsnittlig produksjonskostnad, sier analytiker i Nordea Markets Kolbjørn Giskeødegård til HegnarOnline. Det vil oppdretterne få merke på bunnlinjen.

Foto: Scanpix
Børs
En sammenstilling fra Bloomberg viser at analytikerne ser kraftig resultatfall for de største lakseselskapene i 2012, sammenlignet med i 2010.Lavere lakseprisestmater gjør sitt til at inntjeningen synker dramatisk.
Nedjusterte 2012-prisBear på laksegigantLitt "bedre" for LerøyTror på Chile og Cermaq
Sist uke kunne vi lese at store, norske meglerhus som Nordea Markets og Arctic Securities nedjusterte lakseprisestimatene for 2012 til hhv. 25 kroner og 24 kroner.Torsdag fulgte det sveitsiske meglerhuset USB etter, og nedjusterte fra 28 til 25 kroner.Ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg ventes Norges største lakseselskap, Marine Harvest, å få et justert årsresultat på 1.243,5 millioner kroner, mot 3.191,5 millioner kroner i 2010. Det tilsvarer en nedgang på 60 prosent.I Nordea Markets' ferske fiskerapport skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård at han forventer at selskapets nettoresultat vil falle fra 3,13 milliarder kroner i 2010 til 0,65 milliarder kroner i 2012.- Skulle Marine Harvest solgt all fisken på spotmarkedet neste år, uten å ha egen filetproduksjon, ville de fått et negativt resultat, sier analytikeren til HegnarOnline. Han viser til at lakseprisestimatet for 2012 (red.anm. 24 kroner) er under gjennomsnittlig produksjonskostnad.- Størstedelen av Marine Harvest sin inntjening vil komme fra filetproduksjon i 2012. Selskapet har 30 til 50 prosent av volumet av salg på kontrakt, og her er prisene i en lavprisperiode normalt sett litt høyere enn spotprisene.For Lerøy Seafood er nedgangen på hele 43 prosent. Mens selskapet i 2010 satt igjen med et justert resultat på 1.163,25 millioner kroner, venter analytikerne en nedgang på i overkant av 500 milioner kroner til 662,33 millioner kroner i 2012.Også her viser Nordea Markets ferskeste sektorrapport at meglerhuset venter et nettoresultat enda lavere enn Bloomberg-gjennomsnittet for 2012, på 390 millioner kroner.- Situasjonen er bedre for Lerøy Seafood. Isolert sett vil også deres oppdrettsvirksomhet gi et nullresultat, men økt volum og økte marginer i salg og distribusjon vil bidra til positiv inntjening for konsernet totalt sett, sier Giskeødegård til HegnarOnline.Til tross for lakseprisfall og lav etterspørsel, er trolig Chile årsaken til at gjennomsnittet av 12 analytikere "kun" ser et fall på 91 millioner kroner.Mens selskapet i 2010 fikk et positivt justert resultat på 949,4 millioner kroner, ventes det i 2012 at selskapet skal levere et resultat på 858,4 millioner kroner.Giskeødegård skriver i sektorrapporten at Cermaq trolig vil lide mindre nød enn de andre lakseselskapene, takket være selskapets diversifisering og forvirksomheten EWOS.